PRODUCTS
產品介紹
迷你酒 Mini wine
  • 金門高粱 龍躍60禮盒(8小樣)
    view see
    金門高粱 龍躍60禮盒(8小樣)
    為紀念金門酒廠創廠60週年,特雲集創廠以來最暢銷、最受歡迎的八大經典酒款(58度金門高粱酒、38度金門高梁酒、823金門紀念酒、陳年金門高梁酒、黑金剛、 金酒典藏珍品、金采世紀金門...
    金門高粱 龍躍60禮盒(8小樣)金門高粱 龍躍60禮盒(8小樣)